Museums & Galleries

1 Ianuarie

Museums & Galleries

1 Ianuarie

Museums & Galleries

1 Ianuarie

Contemplând prin vitrina Galeriei Contemp

Privind vitrinele de pe George Vraca 7, te lași atras de acuarelele imortalizate pe pereții Galeriei Contemp. Sfârșitul perioadei de aur bucureștene a fost șters de pe pereții exteriori ai galeriei, însă în interior, Micul Paris s-a păstrat prin energia emanată de încăpere și de spiritul echipei: Topik Beyer, Oana Maria Grazia și Robert Ponovescu, susținuți din umbră de criticul de artă Mihai Plămădeală.

Afli că pereții galeriei au comunicat discret expoziții dintre cele mai diverse, de la „Altul nu este negarea mea”, „The Silence of the sound”, „Reverenția”, „Intimitate”, „Noile Migrații”, „Fahrenheit 2300” și „Veterotestamentar”, strada George Vraca devenind gazdă a Galeriei Contemp. Și rămâi fascinat contemplând picturile care imortalizează istoria contemporană a Bucureștiului.