Termeni și condiții

Cadru general

Acest site a fost dezvoltat de Asociația Cartier Creativ pentru a contribui la coagularea comunității din jurul Cișmigiului și promovarea business-urilor creative din aceasă zonă.

Prin accesarea prezentului site, a materialelor și informațiilor prezentate în cadrul sau prin completarea de către dvs. a formularelor existente pe site, confirmați în mod expres că ați citit, înțeles, acceptat și agreat în totalitate următorii termeni și condiții.

De asemenea, în cazul în care, utilizând site-ul, furnizați către Asociația Cartier Creativ date cu caracter personal, inclusiv prin completarea diferitelor formulare existente pe site, privind abonarea la newslettere și alte asemenea, vă exprimați acordul în mod expres cu privire la prelucrarea datelor dvs. în conformitate cu Politica cu privire la protecţia datelor cu caracter personal şi confidenţialitatea datelor.

Drepturi de proprietate asupra site-ului și asupra conținutului site-ului

Întregul conținut al site-ului www.cartierulcreativ.ro este protejat prin Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe (Legea Dreptului de Autor), toate drepturile fiind rezervate.

Acest site este deținut și administrat de către Asociația Cartier Creativ. Toate drepturile, titlurile și interesele legate de acest site și de conținutul acestuia aparțin Asociației Cartier Creativ sau colaboratorilor sau partenerilor săi, în calitate de furnizori ai conținutului site-ului.

Oricare dintre materialele postate pe site sunt protejate de legislația privind drepturile de proprietate intelectuală, acestea aparținând Asociației Cartier Creativ sau furnizorilor săi de content. Este interzisă orice reproducere, distribuire, transmitere, transferare, prezentare, difuzare, creare de opere secundare, vânzare, închiriere, licențiere sau publicare de materiale de pe site (indiferent de modalitatea de realizare a respectivelor activități sau de suportul pe care s-ar salva materialele în vederea îndeplinirii acțiunilor menționate anterior) de către orice terță persoană, indiferent dacă pentru un scop direct comercial sau de oricare altă natură pecuniară sau nu, fără acordul scris prealabil din partea Asociația Cartier Creativ sau din partea oricărui furnizor terță parte indicat în conținutul anumitor materiale publicate pe site.

Orice solicitare de acord se va formula în forma scrisă, catre Asociația Cartier Creativ la adresa de contact hello@cartierulcreativ.ro.

Furnizorii de conținut, terțe parti, indicați în conținutul anumitor materiale de pe site pot impune utilizatorilor condiții speciale suplimentare de utilizare a materialelor asupra cărora furnizorii respectivi beneficiază de oricare dintre drepturile conferite de Legea Dreptului de Autor, fără ca prin aceasta să se înlăture obligația utilizatorilor de a respecta termenii și condițiile stabiliți de către Asociația Cartier Creativ și menționați în conținutul prezentului site.

Asociația Cartier Creativ își rezervă dreptul de a modifica conținutul și/sau structura site-ului în orice moment și fără nicio informare prealabilă iar utilizatorii sunt prezumați că au luat cunoștință și se obligă să respecte termenii și condițiile modificați, de la data postării acestora.

Orice utilizator este obligat ca, la fiecare accesare și utilizare a informațiilor incluse în site, să acționeze în mod legal.

Descărcarea sau copierea prin orice metode a materialelor de pe site nu transferă drepturile asupra materialelor de pe portal.

Asociația Cartier Creativ nu este răspunzător pentru niciun prejudiciu (direct sau indirect) adus dvs. sau oricărei alte părți, legat de utilizarea acestui site și a informațiilor pe care acesta le cuprinde – de către dvs. sau altă persoană – sau orice alte prejudicii sau vătămări cauzate de erori, omisiuni, întârzieri sau întreruperi în operare sau transmitere, întreruperi ale accesului la internet sau servere, viruși sau orice alți factori similari. Asociația Cartier Creativ nu își asumă nicio responsabilitate și nu garantează că funcționarea sau funcțiile site-ului vor fi neîntrerupte sau nu vor avea erori, sau că erorile vor fi corectate.


Desi luăm toate măsurile necesare pentru ca informațiile existente pe site să fie exacte și corecte, Asociația Cartier Creativ nu poate fi ținută răspunzătoare pentru inexactități care pot apărea pe site și nicio parte a acestui site nu va fi considerată drept declarație și/sau garanție oferită de către Asociația Cartier Creativ privind exactitatea, oportunitatea, integralitatea, corectitudinea sau corelarea informațiilor prezentate cu orice scop individual. Asociația Cartier Creativ nu răspunde pentru niciun prejudiciu produs în orice mod din sau aflată în legatură cu orice inexactitate a informațiilor, omisiune sau eroare a informațiilor furnizate în continutul site-ului.

Link-urile către alte site-uri sunt oferite în scopul unei informări diversificate și atingerii obiectivelor de informare pe care ni le propunem, iar Asociația Cartier Creativ nu își asumă nicio răspundere pentru conținutul acestor site-uri, pentru produsele și/sau serviciile promovate sau comercializate prin aceste site-uri. Asociația Cartier Creativ nu își asumă nici o responsabilitate privind sistemul de protecție a confidențialității utilizat de aceste site-uri, privind conținutul sau acuratețea lor.

 
Termenii și condițiile de utilizare a acestui site pot fi modificate oricând fără o notificare prealabilă. Sunteți de acord să recitiți această secțiune a site-ului în mod regulat, iar accesul dvs. sau utilizarea acestui site vor constitui dovada că ați fost de acord cu aceste schimbări.